Hållbara godstransporter i citymiljö

Hållbar stadsutveckling och transporter hanteras genom nya koncept för stadsdistribution för varor och passagerare. Urban transporter för människor och gods har snabbt blivit en av de stora miljöutmaningarna. Frågan är hur hållbar stad distribution kan möta de växande transportrelaterade oro god fördelning effektivitet, trafikstockningar, klimat och säkerhet i städerna.

Partner organizations

  • Volvo Group (Private, Sweden)
  • City of Gothenburg (Public, Sweden)
  • Älvstranden Utveckling (Public, Sweden)
  • Lindholmen science park AB (Private, Sweden)
Start date 26/01/2010
End date The project is closed: 30/09/2013

Page manager Published: Thu 05 Dec 2019.