Från lignin till biobränslen och specialkemikalier

En studie av alkoholers effekter som "radikalstabilisator" i kritiskt vatten vid hydrotermisk förvätskning (HTL) av LignoBoosts TM sulfatlignin. 

Start date 01/01/2018
End date The project is closed: 31/12/2021

Page manager Published: Tue 16 Feb 2021.