Från återvinning av näringsämnen till återcirkulation av näringsämnen - genom utökat regionalt samarbete och samskapande mellan aktörer inom avfallshantering och livsmedelsområdets tillsammans

See Swedish site for more information.

Partner organizations

  • Linköping University (Academic, Sweden)
  • Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) (Academic, Sweden)
  • Stockholm Environment Institute (Research Institute, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Research Institute, Sweden)
Start date 01/11/2019
End date The project is closed: 31/10/2020

Funded by

  • Formas (Public, Sweden)

Page manager Published: Thu 26 Mar 2020.