Förberedande försök med långsiktiga mätserier ombord på Oden

See Swedish site for more information.

Start date 01/05/2016
End date The project is closed: 01/01/2018

Published: Fri 10 Mar 2017. Modified: Thu 31 May 2018