Ett verktyg för att identifiera hållbara plastkemikalier

See Swedish site for more information.

Partner organizations

  • Umeå University (Academic, Sweden)
Start date 01/01/2016
End date 31/12/2019

Published: Fri 11 Nov 2016. Modified: Thu 31 May 2018