Energieffektiva transporter: förbättrar kundservice med samtidig reducerad energianvändning baserad på information och kommunikationsteknologi (IKT)

See Swedish site for more information.

Start date 20/12/2010
End date The project is closed: 31/12/2013

Page manager Published: Thu 31 May 2018.