EUREKA Eurostars E!8355 CELLINK: Biofabrication of 3D soft tissue models with a tissue-printing technology and a biosynthetic nanocellulose Cellink

Utveckling av en teknikplattform för att biotillverka (bioprinta) 3D mjuka vävnader (hud och brosk) med väldefinierad mikroarkitektur och strukturell integritet med hjälp av: Nanocellulosan som en cell-kompatibel, injicerbar scaffold / Cellink och regenHUs bioprinter.

Start date 01/10/2013
End date The project is closed: 30/09/2015

Page manager Published: Sat 27 Mar 2021.