Digitalisering av komplett produktionsflöde - en förutsättning för additiv tillverkning (DINA)

Information only available in English

Partner organizations

  • GKN Aerospace Sweden (Private, Sweden)
  • Swerea KIMAB (Private, Sweden)
  • Swerea SWECAST (Private, Sweden)
  • Saab Aeronautics (Private, Sweden)
  • Swerea IVF AB (Private, Sweden)
Start date 01/04/2016
End date The project is closed: 31/03/2017

Published: Thu 31 May 2018.