Collaboration Scenes for Collaboration (CSI) - developing a stronger collaboration culture (CSI)

Syftet med projektet är att stödja universitetet i att ta fram strategier för olika typer av samverkan. Målet med denna samverkan är att ökan kunskapscirkulationen mellan lärosätet och samhället samt öka kvaliteten i både utbildning och forskning. CSI inkluderar även utvecklandet av en stark intern samverkanskultur mellan studenter och forskning.

CSI bygger samverkanskultur genom att skapa processer där deltagarna känner sig delaktiga. Ett antal kvantitativa mått kommer att tas fram successivt i projektet. Dock kommer inte alla effekter att kunna mätas kvantitativt, istället kommer de flesta kulturella förändringar att vara ett resultat av projektet som bara kan mätas i en kvalitativa termer. Dessa kommer framförallt att visas upp och presenteras som goda exempel med beskrivningar av effekter, under CSI Weeks.

Partner organizations

  • Stockholm University (Academic, Sweden)
  • Mälardalens högskola (Academic, Sweden)
  • Linnaeus University (Academic, Sweden)
  • Umeå University (Academic, Sweden)
  • Blekinge Tekniska Högskola, BTH (Academic, Sweden)
  • Linköping University (Academic, Sweden)
  • Lund University (Academic, Sweden)
Start date 01/12/2013
End date The project is closed: 31/12/2015

Page manager Published: Thu 04 Jun 2020.