BioPlastEco - Smart cirkulär biobaserad plastekonomi genom skräddarsydd design, tillverkning och återvinning av plast

See Swedish site for more information.

Start date 01/12/2021
End date 30/11/2025

Page manager Published: Sat 09 Apr 2022.