Adsorption av funktionella polymerer till cellulosa i blekningssteget - ett sätt att utöka fibrernas egenskaper

Syftet med detta projekt är att förstå hur polymerer adsorberar på cellulosafibrer i blekningssteget i kraftmasseprocessen. Det långsiktiga målet är att utveckla en flexibel kunskapsplattform som kan användas för att designa nya egenskaper hos cellulosafibrerna i blekningssteget genom att kombinera adsorption och kovalent bindning av polymerer till fiberytorna.

Start date 01/02/2018
End date The project is closed: 31/08/2021

Page manager Published: Sat 06 Apr 2019.