International Science Festival 2020

Public programme

Wednesday April 22: Mathematical evening – Infinitely abstract and concrete

18.00-20.45, lecture hall Euler, Skeppsgränd 3
An evening of lectures and "fika". Our researchers are visited by Marcus du Sautoy (Professor in mathematics and the Charles Simonyi Professor for the Public Understanding of Science at the University of Oxford)and we travel through the AI landscape with our eyes fixed on the future. We also delve deeper into abstract mathematics - and what is it like to work with abstract mathematics, in concrrete terms?

18.10 Axel Flinth: Fantastiska oändligheter och hur man tämjer dem
Oändligheten kan ju verka omöjlig att föreställa sig, kanske till och med överväldigande eller skrämmande. Inom matematiken är det vardagsmat att färdas både till oändligheten, bortom den och tillbaka igen. Här lär vi känna några sätt matematiker använder för att inte gå vilse i dessa färder.

18.40 Tobias Gebäck: Modeller för transport i porösa material
Vi studerar matematiska modeller från mikroskala till makroskala för att förstå hur materialstrukturen på mikronivå styr transporten av molekyler och vätskor. Vi funderar också kring hur detta kan användas för att kontrollera transport i allt från blöjor till tabletter.

19.10 Saga Helgadóttir: Deep Learning for Object Recognition
Deep Learning is a machine learning technique that teaches computers to do what comes naturally to humans: learn by example. In this talk, I will show how Deep Learning can be used to identify objects in images, in particular microscopic particles.

19.40 Marcus du Sautoy: The Creativity Code
In The Creativity Code, Marcus du Sautoy provides an essential guide into how algorithms work and the future of AI. He asks how much of our emotional response to art is a product of our brains reacting to pattern and exactly what it is to be creative in mathematics, art, language and music.

 

Thursday April 23: Mathematical evening – The basics and wonders of modelling

18.00-20.45,lecture hall Euler, Skeppsgränd 3
An evening of lectures and "fika". How can something abstract mathematically describe something concrete and real? Well, with models! Let yourself be inspired by scientists who use mathematics to solve the major problems of society. Ask questions about efficient wind power, diapers or drug research.

18.10 Adam Malik: Matematisk modellering - Från slumpvandringar till kärlek
Kanske har du någon gång hört uttrycket ”matematisk modell” eller ”simulering” och undrat vad det är och vad det betyder. Under mitt föredrag kommer jag prata om vad matematisk modellering är, och varför matematik är så användbart inom så många olika områden.

18.40 Quanjiang Yu: How can we save money in the wind industry
Global warming is a major issue now. Wind power is renewable and produces almost no greenhouse gas during operation. However, the maintenance cost is quite huge. To reduce that, we have designed a methodology that maintains the equipment in a more beneficial way.

19.10 Jacob Leander: Matematiken som utvecklar nya mediciner
Att förbättra mediciner är en svår process, men matematiska modeller hjälper oss förstå människors respons på läkemedel. I detta seminarium beskriver jag klinisk läkemedelsutveckling från en matematisk synvinkel med syftet att kvantifiera relationen mellan läkemedlets dos och effekt.

19.40 Åse Fahlander: Forska i teoretisk matematik: vad, hur och varför?
Finns det mer matematik? Kan man hitta på ny? Hur gör man i så fall, och vad ska det vara bra för?

 

School programme: Mathematical toys, April 20-29

The school programme consists of five different mathematical problems which the participants try to solve themselves. There are about 40 occasions available and the pupils are between 11 and 16 years old.

The school programme is open April 20-29, booking through vetenskapsfestivalen.se

Published: Mon 13 Jan 2020.