International Science Festival 2021

Public programme

An evening with public lectures. Our researchers explain and discuss topics ranging from artificial intelligence to welding robots. Come and get inspired by our scientific view on recent topics. Maybe you want to ask a question? Our researchers are here to answer them.

Contact: Carl-Joar Karlsson, PhD student, carljoar@chalmers.se

The festival this year is entirely digital. NB: some lectures are in Swedish.


Thursday 15th of April

Link will appear in the programme of the Science Festival

18.10 Olle Häggström: Tänkande maskiner – Om den artificiella intelligensens genombrott (Thinking machines – About the breakthrough of artificial intelligence)
Den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) ger upphov till många svåra samhällsfrågor både på kort och på lång sikt. Här skall jag fokusera på några av de allra svåraste, som rör ett eventuellt framtida genombrott med en AI som matchar eller överträffar människans allmänintelligens.

Läs mer: https://fritanke.se/bocker/tankande-maskiner/


18.40 Åse Fahlander: Forska i teoretisk matematik: vad, hur och varför? (Research in theoretical mathematics: what, how and why?)
Att säga att man forskar i matematik väcker många frågor. Känner vi inte till all matematik redan? Finns det överhuvudtaget mer än den man lär sig i skolan? Kan man hitta på ny – och vad ska det i så fall vara bra för? Jag ska försöka ge en bild av vad en teoretisk matematiker gör på dagarna.


19.10 Edvin Åblad: Trusting in computed decisions – planning a production line
Computed decisions are common in our everyday lives and in industry; however, we do not always trust in the decisions made by computers / algorithms. In our group, we study how to compute safe plans for car production lines, and we focus on the motions of the robots in welding stations.


Friday 16th of April

Link will appear in the programme of the Science Festival

18.10 Holger Rootzén: Covid-19 i Sverige och Danmark (Covid-19 in Sweden and Denmark)
Idag, den 21/1, har i Sverige rapporterats 10 921 dödsfall i covid-19, i Danmark 1 909. Per invånare har tre gånger så många dött i Sverige. Danmark är mera tättbefolkat än Sverige och ligger närmare länderna med stor smittspridning. I föredraget diskuteras orsaker till att ändå många fler dött i Sverige.


18.40 Carl-Joar Karlsson: Vad spel kan lära oss om pandemier (What games can teach us about pandemics)
Samarbete under långvariga pandemier förklaras av rationellt beteende i spel. När covid-19 spreds över jorden frågade vi oss ifall den klassiska spelteorin kunde förklara folks beteenden under pandemin. Svaret är: Det beror på! Vi förklarar samarbete utifrån spelteori och kombinerar detta med modeller för sjukdomsspridning.


19.10 Linnea Österberg och Barbara Schnitzer: A mathematician and a biologist walk into a bar…
About interdisciplinary science and bridging differences to reach further. Modern research sometimes feels like the battle of the disciplines. It’s time to level up and focus on our common goals. In the context of aging, we will explore interdisciplinary science between math and biology through history, time and beyond.


School programme: Mathematical toys

The school programme consists of five different mathematical problems which the participants try to solve themselves.

The school programme is open April 12–16, booking (from March 1) through vetenskapsfestivalen.se

Page manager Published: Wed 24 Mar 2021.