International Science Festival 2022

School programme: Mathematical toys

The school programme consists of five different mathematical problems which the participants try to solve themselves.

The school programme is open May 2–13, booking (from March 1) through vetenskapsfestivalen.se

 

Public programme

An evening with public lectures. Our researchers explain and discuss topics ranging from artificial intelligence to welding robots. Come and get inspired by our scientific view on recent topics. Maybe you want to ask a question? Our researchers are here to answer them.

Contact: Carl-Joar Karlsson, PhD student, carljoar@chalmers.se

This information is also available on vetenskapsfestivalen.se

Friday 6th of May 2022

Location: Göteborgs universitet, Humanisten, J222, PLAN 2, Renströmsgatan 6, 412 55 Göteborg
Time: 17:00-18:30
Notice: If the description is in Swedish, the talk is in Swedish.

Caroline Granfeldt: Elbehov och klimat: investering i vad, var, hur? (Electricity need and climate: investment in what, where, how?)
Det framtida behovet av elektricitet väntas öka, samtidigt som vi behöver minska våra utsläpp av växthusgaser för att tämja den globala uppvärmningen. I vilka elproduktionsteknologier behöver vi göra våra investeringar för att lösa detta problem? Vi använder i vår forskning en storskalig matematisk investeringsmodell för att svara på denna fråga. Modellen minimerar kostnader i det europeiska elsystemet samtidigt som den tar hänsyn till elbehov, produktionsbegränsningar och koldioxidutsläpp. Vårt arbete syftar främst till lösningsmetoder som kan lösa gigantiska instanser av denna typ av modell.

Daniel Persson: Den dolda symmetrin bakom artificiell intelligens (The hidden symmetry of artificial intelligence)
Maskinlärning har revolutionerat många områden. Neurala nätverk hjälper läkare att identifiera tumörer i medicinska bilder; de genererar automatiska undertexter på YouTube; och de hjälper bilar att hålla sig på vägen. Trots denna framgång anses neurala nätverk vara en svart låda: Deras extrema komplexitet gör det nästan omöjligt för oss att förstå hur de fattar beslut, och vilken information de baserar sina beslut på. Jag förklarar vad neurala nätverk är och hur min forskargrupp använder symmetri för att öppna den svarta lådan.

Irina Pettersson: From pure mathematics to new materials
Starting from the 80s, scientists have been developing and studying metamaterials. These are modern materials that do not occur in nature, and whose properties are determined by their structure rather than their chemical composition. Development in science and technology has boosted the design of materials with desired and tunable properties. Surprisingly enough, some of such innovative materials have been designed mathematically, with properties described with formulas and not measurements.

 

Other participation by researcher from Mathematical Sciences

Homo Deus och annan framtidsspaning (Homo Deus and other future observations), Wednesday May 4 at 18.00-19.30, Domkyrkan
Samtal med Olle Häggström med flera: Vilka idéer, drömmar och hot innebär den nya tekniken för vår framtid – vart är vi på väg?


I huvudet på Gud, lördag den 7 maj kl. 14.45-15.45, Humanisten

Samtal med Samuel Bengmark med flera: Om den sensationella möjligheten att universum inte kommit till av en slump.


Page manager Published: Tue 03 May 2022.