Licentiate seminar in mathematics specialising in educational science: Mikael Borke

​Matematik och pedagogisk kunskap - Lärarstudenters uppfattningar av begreppen funktion och variabel
Introducer: lecturer Kerstin Pettersson, Stockholm University
Category Licentiate seminar
Location: Pascal, Hörsalsvägen 1
Starts: 22 May, 2017, 13:15
Ends: 22 May, 2017, 15:00

Published: Tue 28 Mar 2017.