Contact

Contact

Head of department
Ann-Sofie Axelsson
ann-sofie.axelsson@chalmers.se
031-772 6571

Deputy head of department

Fia Christina Börjeson
fia.borjeson@chalmers.se
031-772 58 18

Head of administration

Peter Hansson
peter.hansson@chalmers.se
031-772 3873​​​
Invoicing address
Chalmers tekniska högskola AB
Fakturaservice
412 96 Göteborg

Please include reference to division and person. Corporate identity number: No 556479-5598
Postal address
Chalmers Tekniska Högskola AB
Institutionen för Vetenskap och kommunikation/receiver´s name
41296 Göteborg
Corporate identity number
556479-5598​

Chalmers library facilities

Main Library

Chalmers tekniska högskolas bibliotek

412 96 Göteborg

Hörsalsvägen 2

support.lib@chalmers.se

031-772 10 00

Service desk: 031-772 37 37

Kuggen, campus Lindholmen

Chalmers tekniska högskola

Kuggen Chalmers bibliotek

412 96 Göteborg

Lindholmsplatsen 1

kuggen.lib@chalmers.se 

031-772 10 00

Service desk: 031-772 57 84

Architecture and Civil Engineering

Chalmers tekniska högskola

Arkitektur- och samhällsbyggnadsbiblioteket

412 96 Göteborg

Sven Hultins gata 6

ace.lib@chalmers.se 

031-772 10 00

Service desk: 031-772 24 13

Page manager Published: Tue 19 Oct 2021.