Guest lectures

2015

New Hospital in Nordsjælland. Play on youtube (English)
Søren Daugbjerg, arkitekt MAA, partner, adm. direktør - Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Att rita en hoppfull byggnad som inspirerar och respekterar människan i vården. Play on youtube (Swedish)
​Lena Brand, arkitekt SAR/MSA, White arkitekter som berättar om Strålbehandlingsbyggnaden i Lund. 

Sykehuset som del av en urban kontekst – en god idé? Play on youtube (Norwegian)
Johannes Eggen, Partner Arkitekt MNAL, Nordic Office of Architecture. 

Arkitekturens kraft
Hennu Kjisik, arkitekt SAFA, Ph.D., professor, praktiserar arkitektur och urbanism på sin byrå (Harris-Kjisik Architects and Planners) i Helsingfors och undervisar stadsplanering på Uleåborgs Universitet. 

2013

Architecture / Healthcare – Who cares?
Kasper Heiberg Frandsen, schmidt/hammer/ lassen architects.

Brinkåsen - en ny anläggning för psykiatri
Sven Magnus Sjögren.

2012

Center for Kræft & Sundhed i København. Play on vimeo
Johannes Molander Pedersen, Partner NORD Architects Copenhagen.

2011

Addressing Complexity
David Cook, Behnisch Architekten.
 
Hur skapar arkitekten värden som bidrar till vårdens utveckling?
Anna Bergström, BSK Arkitekter AB, Sverige
Projekt: Ny byggnad för akut, operation, förlossning och sterilcentral vid Södersjukhuset i Stockholm.
 
Exempel på vårdprojekt där tidsandan satt sina spår i 3 olika typer av sjukhus med 20 års intervall. Reflektion över det konstanta spelet mellan patient, anhörig och personal och hur denna relation avspeglar sig i vårdbyggnader.
Christine Hammarling, Tengbom Sverige.
 
New hospital buildings. Space in which to heal and work, in a global perspective.
Evidence Based Design. A help to Architect, Engineer Client or Bureaucrat?
Tom Danielsen, Arkitektfirmaet C. F. Møller, Danmark.
 
The development of the concepts in hospital architecture in the last 5 decades. The pro’s and contra’s of some type in flexibility and architectural expression.
Henk de Jong, de Jong Gortemaker Algra architecten en ingenieurs, Holland.

2009

Nya Karolinska Solna
Bengt Svensson och Charlotte Ruben.

A-hus Oslo, Akutmottagning UMAS, Århus nya Universitetssjukhus
Tom Danielsen, Arkitektfirmaet C. F. Møller, Danmark.
 
Rikshospitalet Oslo och St Olav Trondheim
Arvid Ottar, Medplan AS (Norge).
 
Triangelsjukhuset i Helsingfors och Universitetssjukhuset Turku
Mikael Paatela, Sweco Paatela Architects Oy.

 


Page manager Published: Tue 28 Jul 2015.