Workshop on Horse Sports Research

As part of the "Sports and Technology" programme, we will organize a workshop on Horse Sports. The rest of this page is in Swedish - apologies to those who do not understand.​

****

Chalmers håller för närvarande på att utreda om det skall ske en satsning på forskning i relation till idrott. Eftersom hästsporten är en av de största sporterna i Sverige kommer vi att arrangera en workshop den 11/9 2012, för att se om det finns forskningbara problem inom hästsporten som delvis kan lösas med hjälp av fysik/materialvetenskap eller annan teknik på Chalmers. Liknande workshops har arrangerats inom t.ex. segling, tennis, innebandy, löpning och cykling.

Workshopen kommer att ha föredrag med företrädare från bland annat olika discipliner inom hästsport, veterinärmedicin, fysik/materialvetenskap, och företag.

Diskussionen får gärna röra många olika aspekter och vara gränsöverskridande. Frågeställningarna får gärna vara öppna, och sedan ser vi om de går att knyta till fysik/materialvetenskap.

I förlängningen kan hästforskningen även komma att integreras i grundutbildningen på Chalmers, och då kan vi erbjuda en ny karriärväg för hästintresserade ungdomar.

Sista datum för anmälan har nu passerats, och workshopen är fullbokad. Vi undersöker möjligheterna att ta in de som står på väntelistan. Är du intresserad av att komma i kontakt med organisatörerna, skicka ett email till materials@chalmers.se.

Ladda ner program (Pdf) (Uppdaterat 9/9)

Workshopen äger rum i Palmstedtsalen, Chalmers kårhus (se karta)

Program:

12.15 Välkomsthälsning, Prof Krister Holmberg, Styrkeområde Materialvetenskap, samt vicerektor Johan Carlsten, Chalmers


Var vill vi vara 2021 - visioner om hästsportteknologisk forskning
12.20 Johan Carlsten, vicerektor, Chalmers
12.25 Göran Dalin, förståndare för SLU:s hippologenhet, SLU
12.30 Hans Ljungqvist, ordf. Svensk Travsport (via länk)
12.35 Svensk hästsportforskning idag, Göran Dalin, SLU
12.45 Tävlingsryttarens vardag - hemma och på tävling, Viktoria Carlerbäck, fälttävlansryttare
12.55 Diskussion och frågor


Säkerhet - både människans och hästens
13.05 Om leder, underlag och hållbarhet, Lars Roepstorff, SLU
13.20 Ledinflammationer, den vanligaste orsaken till hälta hos häst, Eva Skiöldebrand, veterinär
13.30 Att mäta rörelser, Fredrik Müller, Qualisys
13.40 Skadeprevention, Mats Svensson, Chalmers (video)
13.45 Diskussion och frågor


Stallarbete och stallmiljö
14.00 Erfarenheter av utedrift, Per Michanek, Flyinge AB
14.15 Att förbättra luftkvaliteten i stall med kemiska metoder, Charlotte Lundqvist & Johanna Ternström, Chalmers
14.25 Stallarbete och stallmiljö på ridskolan, Nina Anyai, Clarebergs Ridskola
14.35 Stallarbete och stallmiljö i tävlingsstallet, Helena Richardsson, Stall Adam
14.45 Frågor och diskusson,
15.00 3 frågor till uppfinnare Bo Swedenklef

Kaffe och smörgås samt posterutställning (öppen från 11.00)


Prestation
15.40 Det presterande ekipaget, Jan Jönsson, adjungerad professor i ridkonst, SLU
15.55 Travhästens prestation, Stefan Persson, Stall Stefan Persson
16.10 Fysik i hästforskningen?, Maria Sundin, GU/Chalmers
16.30 Nya möjligheter att integrera sensorer med hjälp av smarta textilier, Lena Berglin, Smart Textiles
16.40 Tekniska lösningar för ökad hästvälfärd, Sofie Viksten, SLU
16.47 Att mäta samspelet mellan ryttare och häst, Malin Axel Nilsson, SLU
16.54 Frågor och diskussion med samtliga talare
17.15 Reservtid

17.30 Lars Roepstorff, Maria Gretzer och Johan Carlsten summerar dagen


Förtäring, mingel, eftersnack, bokningar samt posterutställning

c:a 18.15 slut

Moderator: Ulf Gustafsson

Published: Sun 17 Jun 2012. Modified: Mon 10 Sep 2012