The Chalmers Day for a Sustainable Future 2012

Exhibitors & Programme

​See also - three videos of PhD Students at Chalmers aiming at a more sustainable future (filmed in 2012) >

• Engineers Without Borders
• Hur bidrar din forskning till hållbar utveckling?
• Five Clusters – Chalmers, Göteborgs Stad, Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Handelskammaren
• Chalmers Students for Sustainability
• Mistra Urban Future
• Miljöforskningsrapporten
• Livsmedelsproduktion (PIPE och PH-skiftprocessen)
• Mät din hållbarhet?
• Halo/Solar Declathon
• Chalmers bibliotek, forskningssamarbeten om sustainability i Västra Sverige
• Miljösystemanalys, System perspective, e-bok
• Evisto, e-tjänst
• GMV
• From Ghana to Magnum Ice Cream
• Co-Act Car
• Wastewater treatment for the future
• Small devices big savings
• Formula Student
• Chalmers elbilspool​

 
 
 
 
 
 
​​​​​​​​​​Three videos of PhD Students at Chalmers aiming at a more sustainable future (filmed in 2012)​​​​​​
​​​​​

Published: Mon 05 Nov 2012. Modified: Fri 30 Aug 2013