CHALMERS LÄRANDECENTRUM

 

Lärandecentrum ombildades i januari 2014 till ett nätverk. Dessa sidor kommer att avskaffas i takt med att olika verksamheter finner sin plats inom Chalmers övriga webbsidor, de flesta under Insidan, Grundutbildning, pedagogisk utveckling.

Lärandecentrums koordinator, Marie Arehag, har i uppdrag att utveckla ett aktivt nätverk av viceprefekter, programansvariga, peduler, högskolepedagoger, lärare/forskare, huvudprocessledare för Att utbilda, studentkår, studienämnder samt IT- och lokalstrateger i grundutbildningen, i syfte att främja utveckling av undervisningen och av förutsättningarna för studenternas lärande.

Placering

Lärandecentrum lyder direkt under vicerektor för grundutbildning, Maria Knutson Wedel.

 SÖK


Koordinator

Marie Arehag, marie dot arehag at chalmers dot se

 

Pedagogisk utveckling på Chalmers insidor

 

Konferens om Undervisning och Lärande - KUL äger rum varje år i januari.

Den annonseras via Kalendariet på Insidan

 

 

Lärandecentrums seminarier annonseras via Kalendariet på Insidan
 

 

Constructive alignment -
Konstruktiv länkning i kurser

CHALMERS LÄRANDECENTRUM - CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA - 412 96 GÖTEBORG - OM WWW.CHALMERS.SE