Data- och informationsteknik, organisation.

Institutionen för data- och informationsteknik är uppdelad i avdelningarna Datavetenskap, Datorteknik, Formella metoder, Funktionell programmering, Informationssäkerhet, Interaktionsdesign, Nätverk och System,  och Software Engineering, samt en avdelning för verksamhetsstöd.
Prefekt Johan Karlsson, är tillsammans med ledningsgruppen ansvarig för strategi och övergripande planering av institutionens verksamhet.

Institutionsrådet fungerar som ett stöd för ledningen i att identifiera och prioritera övergripande strategiska frågor av betydelse för den institutionens långsiktiga utveckling. De gör även uppföljningar av institutionens verksamhet, utveckling, och budgetutfall.

Institutionen är gemensam mellan Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet, och är en del av IT-fakulteten vid Göteborgs universitet.

Publicerad: to 07 feb 2013. Ändrad: må 08 maj 2017